Viktigheten av vitaminer och mineraler för en hälsosam kropp

Viktigheten av vitaminer och mineraler för en hälsosam kropp
[ux_featured_products products="" columns="4"] HTML: En guide till grundläggande kodning och webbutveckling

Introduktion

HTML (HyperText Markup Language) är det grundläggande ramverket som används för att skapa webbsidor. Det tillåter utvecklare att strukturera och presentera innehåll på internet. I den här artikeln kommer vi att gå igenom grundläggande HTML-kodning, viktiga element och vanliga frågor.

# Kapitel 1: Grundläggande struktur

En HTML-dokument börjar med en DTD (Document Type Definition) som specificerar vilken version av HTML som används. Detta kan se ut så här:

“`HTML

“`

Efter DTD följer HTML-rootelementet, som innehåller hela dokumentet. Det kan se ut som följande:

“`HTML“`

# Kapitel 2: Semantiska element

HTML har en rad semantiska element som hjälper till att strukturera och beskriva innehållet på en webbsida. Här är några av de vanligaste:

– `

`: Definierar en sidhuvud, som vanligtvis innehåller logotyp och navigeringsmeny.
– `