Kvinnors vitaminer

Kvinnor och män är olika i många avseenden, och ett av de områden som fortfarande är olika för män och kvinnor är deras ämnesomsättning och hur deras kroppar behöver vitaminer. Kvinnovitaminer är framtagna för att se till att kvinnor får de näringsämnen som behövs för att upprätthålla en frisk kropp. Många vitaminer för kvinnor fokuserar särskilt på att bromsa åldrandeprocessen, stärka immunförsvaret, upprätthålla en balanserad kvinnlig hormonnivå och fylla de kostmässiga luckorna i en typisk kvinnlig kost. Särskilda problem för kvinnor är bland annat osteoporos, bröst- och reproduktiv hälsa och ett högre behov av syre. Till skillnad från en allmän multivitamin är tilläggsvitaminer för kvinnor utformade specifikt för att uppfylla behoven i en kvinnokropp.

Inga produkter hittades som motsvarar ditt val.